Potřeby pro psy | Dárky pro muže | Dárky pro muže |
Zlatý VIP účet
Podpořte náš portál a objednejte si zlatý VIP účet
STAŇ SE FANOUŠKEM
illusion-pictures.cz na Facebooku
Chceš se přidat k illusion pictures?
moviemaker, redaktor, grafik, pomocník a další...
Vytvořte si vlastní komunitu. Vlastní tým!
e-sports tým, moviemakerskou organizaci, atd...
Nahrajte své demo z jakékoliv hry
vaše nejlepší akce, fragy...
Vyhledávání
31.0321:58 - MP4 to bmp
26.0320:47 - MP4 to bmp
20.1221:38 - AAE - RAM Preview
27.1111:29 - AAE - RAM Preview
07.1010:39 - Problém so Sony vegas m
04.1022:10 - Problém so Sony vegas m
22.0809:03 - 3D Modeling
21.0822:08 - 3D Modeling
21.0820:36 - 3D Modeling
29.0511:47 - 1 vs 4 -4hs last round f
07.0919:51 - ace train 4hs
30.0811:58 - PETERS 1v5 ak
30.0811:27 - PETERS ace m4
30.0811:21 - PETERS def ace mp5
30.0811:18 - PETERS 1v5 deco
30.0811:15 - PETERS air nuke unimo
22.0802:36 - one reflex shot m4
22.0802:35 - rychly ace na midu d2
10.0723:54 -
11.0723:18 - moviemaker
26.0113:36 - Hledám někoho kdo má p
02.0121:23 - Soutěž o Orange box a cs
09.1023:33 - CS - J2S Trailer
13.0615:49 - CoD4 fragy
12.0618:52 - hladam mm
Axtin38
motif6
Matthewpeera4
IvanGar3
Matoptova2
Larhano2
DenUnessy2
DavidLedge2
GabrielHib2
Massive Legends
De.mentos
FRAGTIME.cz
Sqix Team
inmortal.cz
pakolka
OppositePro
02.1216:55 - Skateboarding movie - D
25.0915:12 - Skateboarding movie - D
20.0517:04 - Mazarini 3 trailer
24.0915:20 - Disaster 2
24.0507:46 - Skateboarding movie - D
08.0515:37 - Skateboarding movie - D
08.0514:40 - Skateboarding movie - D
08.0513:43 - Skateboarding movie - D
07.0505:47 - Skateboarding movie - D
14.0112:05 - přehravaní
12.1107:40 - Vše ohledě FIFY
13.1212:38 - Brushe do photoshopu
01.1107:57 - Renders
28.1009:02 - Přátelé
27.1022:15 - LOST
20.1015:12 - Politika
CS SV
  - Zmena oblohy v CS na po
Sony Vegas
  - Efekt mrknutí oka v SV
After effects
  - Efekt mrknutí oka v AAE
CS
  - Zmena fontu v CS
3DSMAX
  - Smoke a Particle Flow wit
3DSMAX
  - Modeling breaking Particl
Illusion Pictures by mohl být opět aktívní
2012-06-01 12:14:18 Přidal AccOuNTi
Zvládneme spolu postavit IPT na nohy???
[12komentářů][CELÝ ČLÁNEK]
Tutoriály

Choose language:
Našli jste chybu na našem webu? Prosím nahlašte ji :

Časový odpočet pomocí EXpressa
2008-06-16 19:20:02Zobrazeno: 70826x
Pro program: Cinema 4D
Náročnost: Profesionál
Přidal: br0ken
Hodnocení: 4.88 z 10
[0 komentářů]
Tak po dlouhé době jsem se opět dostal k tomu, abych napsal nějaký ten tutoriál. Protože od posledního tutoriálu už uběhla dlouhá doba, budu se to snažit dnes vynahradit a tutoriál bude trochu delší. Na co se tedy dnes podíváme ? Mrkneme se na EXpresso. Velice silná stránka C4D se kterou si můžete ušetřit spoustu práce s animacemi. Napadlo vás někdy udělat časový odpočet přímo v 3D programu ? Jestliže jste to zkoušeli v C4D určitě by jste bez Expressa byli donuceni k editaci textu pomocí správce animací. Pro vteřinový odpočet 5-10 vteřin by to asi nebyla moc složitá práce, jen trochu monotónní. Ale my si dnes ukážeme, jak udělat odpočet, který lze kdykoliv znovu použít.

Dejme se tedy do práce. Jako první a poslední přidáme do scény křivku Text ( pro testovací účely to bohatě stačí, pokud však budete i renderovat je nutné samozřejmě použít funkci vytažení ). Pravým tlačítkem klikneme na objekt Text, záložka Cinema 4d vlastnosti – XPresso. Dvojklikem na nově vzniklou vlastnost u objektu aktivujeme dialogové okno EXpressa ( dále pro zjednodušenní jen EXp ). Uchopíme objekt Text ve Správci objektů a tahem ho přesuneme do EXp. Vytvořili jsme tak obdelníček, kde na levé modré straně se nachází vstupy a na pravé červené výstupy. Kliknutím levým tlačítkem na modré pole vyvoláme nabídku. Z ní vybereme Vlastnosti objektu – Text, tím jsme definovali, že cokoliv co přivedeme na vstup křivky Text, se nám zobrazí ve vlastnosti Text objektu křivky Text. Nyní se naučíme několik základních funkcí, které je třeba k vytvoření časovače.

Konstanta

Pravým tlačítkem klikneme kdekoliv v EXp. Zvolíme Nový node – EXpresso – Hlavní – Konstanta. U konstanty samozřejmě nelze aktivovat další vstup nebo výstup. Klikneme v EXp na konstantu tak, že je obdelník červeně obtažený. V tu chvíli se nám ve správci nastavení ( při defaultním rozložení je vpravo dole ) objeví vlastnosti konstanty. Můžeme samozřejmě změnit název, připsat si poznámku k čemu konstatna slouží, zvolit datový typ ( to se nám dnes hodí, protože budeme pracovat pouze s celými čísly ) a samozřejmě nejdůležitější je nastavení hodnoty.


Mat

Pravým tlačítkem klikneme kdekoliv v EXp. Zvolíme Nový node – EXpresso – Počítat – Mat. Opět ve správci nastavení můžeme editovat vlastnosti této funkce. Důležitá je funkce, kde máme na výběr 4 základní matematické operace a modulo ( zbytek po dělení ). Na vstup můžeme přivádět naše konstanty nebo pokud víme, že nepotřebujeme vytvářet konstantu a náš diagram bude jednoduchý můžeme psát hodnoty rovnou do vlastností na vstup. Další vstupy přidáme v EXp kliknutím na modré pole. Zkusíme si tedy jednoduchý příklad. Vytvoříme dvě konstanty a přivedeme je na vstup fce Mat. U konstant klikneme na červený puntík a tahem spojíme se vstupem funkce Mat ( spojení musí zezelenat, pokud se tak stane můžeme pustit tlačítko ).


Výsledek ( nad výstup )

Pravým tlačítkem klikneme kdekoliv v EXp. Zvolíme Nový node – EXpresso – Hlavní – Výsledek nad výstup. Použijeme ho pro zpřehlednění diagramů v EXp a konverzi číselných typů. Ve vlastnostech určíme datový typ. V EXp se nám později zobrazí číslo, které je na výstupu ( to znamená, že pokud jsme konvertovali datový typ např. z reálných čísel na celá, tak se zobrazí celá čísla ). Teď stačí spojit Výsledek se vstupem Textu, spojení se uzavře a zobrazí se nám v EXp všechna čísla.


Porovnání

Pravým tlačítkem klikneme kdekoliv v EXp. Zvolíme Nový node – EXpresso – Logický – Porovnání. Ve vlastnostech můžeme opět vybrat datový typ a pak porovnání. Pokud někdo nezná znaky pro porovnávání z programovacích jazyků jako je Java, C++ tak ve zkratce:
= = - rovná se
< = - první číslo na vstupu je menší nebo rovno druhému na vstupu
> = - první číslo na vstupu je větší nebo rovno druhému na vstupu
! = - nerovná se

Na výstupu dostaneme číselně 1/0, pokud bychom výstup vyvedli na text tak true/false. Zkusíme si tedy spojení i této funkce. Vytvoříme třetí konstantu a spojíme náš Výsledek ( nad výstup ) s prvním vstupem a Konstantu s druhým vstupem. Zvolíme typ porovnání a výstup přivedeme na vstup Text. V pohledu bychom měli vidět nápisy true/false ( podle zvolených konstant a typu porovnání ). Na závěr tohoto rozehřívacího tutoriálu bych ještě chtěl říci, že lze upravovat názvy vstupů a výstupů a to klikem pravého tlačítka na text vstupu.

Před čtením textu o časovači si prosím otevřete tento obrázek.

Časovač

Nebudu zde popisovat vytváření jednotlivých nodů, to by snad už neměl být problém. Pouze popíši jednotlivé oblasti diagramu, co dělají a proč. Začneme tedy červenou oblastí. Je to část, která nám usnadní přepočet framů na vteřiny. Každá animace má určitou rychlost , která se udává ve framech za vteřinu ( FPS – frame per second ). Standartní FPS je 30. FPS lze měnit v C4D hlavních záložkách – Úpravy – Nastavení projektu... . Tamtéž lze i měnit délku projektu ve framech. Co nám tedy přesně dělá červený blok. Zadáme rychlost přehrávání a délku projektu ( zde jsem se dopustil drobné chyby v pojmenování nejedná se o délku projektu ale o ukončení odpočítávání ve framech, místo kde chceme aby byl odpočet 0 ). Vše se přepočítá ve funkci dělit. Chceme totiž dostat začátek odpočtu ve vteřinách. Spočítáme ho podle vzorce t1 = t2 / FPS. Lze to odvodit i z jednotek, které jsou uvedeny v hraneté závorce. Od celkové doby odpočtu musíme ještě odečíst začátek doby odpočtu, tím dostáváme celkovou dobu odpočtu ( opět trochu neuváženě pojmenovanou jako maximální doba odpočtu ). To je celá červená oblast. Nutné podotknout, že všude počítáme s celými čísly.
Modrá oblast začíná časem. Ten aktivujeme jako Nový node – EXpresso – Hlavní – Čas na výstupu dostáváme aktuální čas v sekundách od počátku animace ( od framu 0 ). Další node je Výsledek nad výstup, kterým převedeme čas z reálných čísel na celá. Dále se nám diagram větví. Je to proto, že chceme použít časovač i v jiném než nulovém čase, proto je zavedena konstanta Začátek odpočtu. Zde nastavíme začátek odpočtu ve vteřinách ( jednotka opět uvedena v závorce ). Tuto hodnotu jsme použili i v červeném bloku. Funkce modrého bloku je taková, že přepočítává, kdy má časovač začít odpočítávat. V horní části porovnáme aktuální čas se začátkem odpočtu, na výstupu tak dostaneme 0 nebo 1 podle toho, jestli jsme již překročili start odpočtu. Pokud ne, na výstupu dostaneme 1, kterou násobíme s absolutní hodnotou odpočtu ( odpočet nám běží neustále, jen má do doby začátku odpočtu záporné hodnoty ). Sečteme tedy absolutní hodnotu a normální hodnotu odpočtu a dostáváme 0 do doby, než čas překročí dobu začátku odpočtu. Pak máme na výstupu porovnání 0 a sčítáme tedy absolutní hodnotu vynásobenou 0 ( tedy nulu ) s aktuálním odpočtem.
Zelený blok má vlastně stejnou funkci jako modrý blok jen s tím rozdílem, že nám zabraňuje překročit u časovače nulovou hodnotu. Výstup z červeného bloku je vlastně konstanta, která se spočítá z 3 prvotních konstant. Výstup z modrého bloku je proměnná a tu porovnáváme s konstantou. Pokud je větší, pak konečný výsledek vynulujeme pokud je menší necháme ho být. Výsledek samozřejmě přivedeme na vstup Textu.

Doufám, že se vám dnešní tutoriál líbil a že vám bude užitečný. Omlouvám se za chyby v textu, ale neměl jsem moc čas text kontrolovat.

Hodnocení tutoriálu
4.88 z 10
Ohodnoťte tutoriál

Hodnocení: 4.9/10 (34 hlasy )

Zpět
Komentáře
Pro přidávání komentářů musíte být přihlášeni
NEJ hodnocené
1. Tvorba movie od A do Z 7.06 z 10
2. Jak na kvalitní CoD movie? 6.22 z 10
3. xvid - kvalitná kompresia videa 6.20 z 10
4. Nahrávání CSS videa 6.16 z 10
5. Zatřesení s obrazem 6.08 z 10
6. Text v Cinema 4D 6.03 z 10
7. Titanium text 6.01 z 10
8. Překlad názvů CZ/AN 6.00 z 10
9. Základy v After Effects 5.98 z 10
10. Animace textu - text do písku 5.98 z 10
Nejčtenější
1. CoD2 tipy triky #1 219323x
2. Tvorba movie z W3:DotA 191541x
3. Jak na kvalitní CoD movie? 117604x
4. Tvorba movie od A do Z 107232x
5. Jak pracovat v TrackMania Nations Forever 98425x
6. Ragdoll efekt 97933x
7. tga2avi v CS: Source 97084x
8. CSS Hud Tweaker 92673x
9. Zrychlení videa 92555x
10. Motion Blur Ammount 91574x
VŠECHNY ČLÁNKY
ILLUSION PICTURES
RECENZE
TUTORIÁLY
SPONZOŘI
FILMOVÉ TRAILERY
TVORBA MOVIE OD A DO Z
COUNTER STRIKE
CALL OF DUTY
QUAKE
TRACKMANIA
W3: DOTA
SONY VEGAS
ADOBE AFTER EFECTS
3DS MAX
CINEMA 4D
PHOTOSHOP
PARTICLE ILLUSION
O NÁS
SLUŽBY
ČLENOVÉ
ÚSPĚCHY
REKLAMNÍ BANNERY
KONTAKTY
DATABÁZE DEM
NAHRÁT DEMO
SHÁNÍM DEMA
PŘIDAT INZERÁT

illusion pictures - Copyright © 2008 | Právní ujednání | Reklama | Kontakt

Tvorba www stránek - SEO optimalizaceTOPlist TOPlist